53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Mergers and acquisitions (M&A)

Naszymi Klientami są przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z niemieckim udziałem kapitałowym. Spółki te najczęściej należą do grup kapitałowych posiadających swoje jednostki na terenie UE, ale także poza jej obszarem. Doradzamy i przygotowujemy dla naszych Klientów transakcje nabywania udziałów, przedsiębiorstw i ich części, łączenia spółek, przekształcania i dzielenia zarówno w obrębie grupy, jak i poza nią.

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia transakcji typu M&A (fuzje i przejęcia) jest zazwyczaj rzetelne i kompleksowe due dilligence – audyt prawny i podatkowy spółek. Przeprowadzamy takie audyty i przygotowujemy raporty dot. stanu prawnego oraz podatkowego badanych podmiotów, aby zabezpieczyć naszych Klientów przed niepożądanymi skutkami transakcji M&A. Z pola widzenia nie tracimy przy tym aspektów i ryzyk podatkowych mogących się pojawić także w dłuższej perspektywie.

Nasi Klienci otrzymują nasze wsparcie przy tego typu transakcjach od momentu oceny zasadności decyzji Klienta o przeprowadzeniu transakcji do momentu jej finalizacji przez zarejestrowanie w odpowiednich rejestrach i organach.