53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Compliance

Nasi Klienci to w przeważającej mierze spółki z udziałem zagranicznym (niemieckim). Wiele z nich należy do międzynarodowych holdingów. Pomagamy im dostosować ich praktyki i regulacje wewnętrzne do polskich przepisów w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Dostosowujemy obowiązujące w grupie regulacje z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy) do wymogów prawa polskiego, w możliwie jak najmniejszym stopniu ingerując w politykę zatrudniania obowiązującą w grupie.

Współtworzymy formuły delegowania uprawnień pracodawcy poza spółkę, przesuwania odpowiedzialności zarządu na osoby faktycznie administrujące daną dziedziną w jednostce lub w strukturze grupy, ujednolicamy polityki firmowe (Car Policy, Car Payment Policy etc.).

Pomagamy przyporządkować funkcjonujące w grupie mechanizmy zarządzania i nadzoru nad spółką polską z poziomu zagranicznej spółki-matki do polskiego sytemu prawnego.

Dopasowujemy wzorce umów i procedury transakcji stosowane w grupie wobec kontrahentów (przede wszystkim dostawców i odbiorców) do prawa polskiego.

Dbamy o to, by działania reklamowe oraz marketingowe naszych Klientów były zgodne z zasadami uczciwej konkurencji, w tym dozwolonej reklamy i  nie naruszały reguł antymonopolowych zarówno z punktu widzenia polskiego ustawodawcy jak i ustawodawcy UE.

Wskazujemy na ryzyka braku zgodności.

Współpracujemy z wewnętrznymi działami prawnymi spółek spoza Polski nad projektami w zakresie compliance na poziomie grupy i kraju.

Prowadzimy szkolenia w zakresie compliance dedykowane dla naszych Klientów –  często we współudziale z wewnętrznym działem compliance grupy – z uwzględnieniem procedur antykorupcyjnych obowiązujących w grupie.